fbpx

กุญแจคณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2 รายวิชาเพิ่มเติม (หลักสูตรใหม่)

95 ฿

รายละเอียด

ใช้ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงความละเอียดรอบคอบ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันหรือมีการพลิกแพลงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช และ NEW TEACHER GROUP

จำนวนหน้า : 248

น้ำหนัก : 190 กรัม

ขนาด : 130*185*10 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 11 ปี 63


สารบัญ

  • บทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน
  • บทที่ 2 หลักการนับเบื้องต้น
  • บทที่ 3 ความน่าจะเป็น