fbpx

หนังสือกุญแจคณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2 รายวิชาเพิ่มเติม (หลักสูตรใหม่ 2560)

165 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ

  • ใช้ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงความละเอียดรอบคอบ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันหรือมีการพลิกแพลงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช และ NEW TEACHER GROUP

จำนวนหน้า : 464

น้ำหนัก : 350 กรัม

ขนาด : 130*185*18 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)


สารบัญ

  • บทที่ 1 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
  • บทที่ 2 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
  • บทที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะห์