fbpx

กุญแจคณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 รายวิชาเพิ่มเติม (หลักสูตรใหม่ 2560)

90 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ

  • ใช้ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงความละเอียดรอบคอบ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันหรือมีการพลิกแพลงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช และ NEW TEACHER GROUP

จำนวนหน้า : 248

น้ำหนัก : 200


สารบัญ

  • บทที่ 1 เซต
  • บทที่ 2 ตรรกศาสตร์
  • บทที่ 3 จำนวนจริง