fbpx

กุญแจคณิตศาสตร์ ม.4 รายวิชาพื้นฐาน (หลักสูตรใหม่ 2560)

40 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ

  • ใช้ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงความละเอียดรอบคอบ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันหรือมีการพลิกแพลงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

ผู้เขียน : NEW TEACHER GROUP และ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 112


สารบัญ

  • บทที่ 1 เซต
  • บทที่ 2 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
  • บทที่ 3 หลักการนับเบื้องต้น
  • บทที่ 4 ความน่าจะเป็น