fbpx

กุญแจคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายวิชาพื้นฐาน (หลักสูตรใหม่)

80 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ

  • ใช้ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงความละเอียดรอบคอบ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันหรือมีการพลิกแพลงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช และ NEW TEACHER GROUP

จำนวนหน้า : 224

น้ำหนัก : 130 กรัม

ขนาด : 130*185*10 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 12 ปี 63


สารบัญ

  • บทที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  • บทที่ 2 วงกลม
  • บทที่ 3 พีระมิด กรวย และทรงกลม
  • บทที่ 4 ความน่าจะเป็น
  • บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ