fbpx

กุญแจคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 รายวิชาพื้นฐาน (หลักสูตรใหม่ 2560)

80 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ

  • ใช้ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงความละเอียดรอบคอบ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันหรือมีการพลิกแพลงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช และ NEW TEACHER GROUP

จำนวนหน้า : 224

น้ำหนัก : 175 กรัม

ขนาด : 130*185*10 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)


สารบัญ

  • บทที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  • บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
  • บทที่ 3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
  • บทที่ 4 ความคล้าย
  • บทที่ 5 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
  • บทที่ 6 สถิติ (3)