fbpx

กุญแจคณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 รายวิชาพื้นฐาน (หลักสูตรใหม่ 2560)

80 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ

  • ใช้ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงความละเอียดรอบคอบ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันหรือมีการพลิกแพลงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช และ NEW TEACHER GROUP

จำนวนหน้า : 232

น้ำหนัก : 180กรัม

ขนาด : 130*185*10 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)


สารบัญ

  • บทที่ 1 สถิติ (2)
  • บทที่ 2 ความเท่ากันทุกประการ
  • บทที่ 3 เส้นขนาน
  • บทที่ 4 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
  • บทที่ 5 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง