fbpx

กุญแจคณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 รายวิชาพื้นฐาน

80 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ

  • ใช้ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงความละเอียดรอบคอบ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันหรือมีการพลิกแพลงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช และ NEW TEACHER GROUP

จำนวนหน้า : 240

น้ำหนัก : 180กรัม

ขนาด : 130*185*10 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)


สารบัญ

  • บทที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  • บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
  • บทที่ 3 ปริซึมและทรงกระบอก
  • บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต
  • บทที่ 5 สมบัติของเลขยกกำลัง
  • บทที่ 6 พหุนาม