fbpx

กุญแจคณิตศาสตร์ ป.6 (หลักสูตรใหม่)

100 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ… ใช้ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงความละเอียดรอบคอบ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันหรือมีการพลิกแพลงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

ผู้เขียน : วีภาวี พัฒนะวาณิช

จำนวนหน้า : 280

น้ำหนัก : 215 กรัม

ขนาด : 130*185*12 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 12 ปี 63


สารบัญ

  • บทที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
  • บทที่ 2 เศษส่วน
  • บทที่ 3 ทศนิยม
  • บทที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน
  • บทที่ 5 แบบรูป
  • บทที่ 6 รูปสามเหลี่ยม
  • บทที่ 7 รูปหลายเหลี่ยม
  • บทที่ 8 วงกลม
  • บทที่ 9 รูปเรขาคณิตสามมิติ
  • บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล