fbpx

กุญแจคณิตศาสตร์ ป.5 (หลักสูตรใหม่ 2560)

75 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ

  • ใช้ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงความละเอียดรอบคอบ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันหรือมีการพลิกแพลงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

ผู้เขียน : วีภาวี พัฒนะวาณิช

จำนวนหน้า : 216

น้ำหนัก : 170 กรัม

ขนาด : 130*185*9 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)


สารบัญ

  • บทที่ 1 เศษส่วน
  • บทที่ 2 ทศนิยม
  • บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล
  • บทที่ 4 บัญญัติไตรยางศ์
  • บทที่ 5 ร้อยละ
  • บทที่ 6 เส้นขนาน
  • บทที่ 7 การสร้างทางเรขาคณิต
  • บทที่ 8 ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก