fbpx

กุญแจคณิตศาสตร์ ป.4 (หลักสูตรใหม่ 2560)

75 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ… ใช้ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงความละเอียดรอบคอบ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันหรือมีการพลิกแพลงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

ผู้เขียน : วีภาวี พัฒนะวาณิช

จำนวนหน้า : 208

น้ำหนัก : 170 กรัม

ขนาด : 130*185*9 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)


สารบัญ

  • บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
  • บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
  • บทที่ 3 การคูณ การหาร
  • บทที่ 4 การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
  • บทที่ 5 เวลา
  • บทที่ 6 เศษส่วน
  • บทที่ 7 ทศนิยม
  • บทที่ 8 มุม
  • บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  • บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล