fbpx

กิจกรรมคณิตศาสตร์ ป.5

72 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…  100 กิจกรรม พัฒนาทักษะด้านการจัดหมวดหมู่ การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ แบบรูป การสรุปอ้างอิง การให้เหตุผล การใช้เหตุผล

ผู้เขียน : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์

จำนวนหน้า : 120


สารบัญ

– การจัดหมวดหมู่ กิจกรรมที่ 1 ถึง 14
– การเรียงลำดับ กิจกรรมที่ 15 ถึง 16
– การเปรียบเทียบ กิจกรรมที่ 17 ถึง 18
– การสรุปอ้างอิง กิจกรรมที่ 19 ถึง 29
– อุปมาอุปไมย กิจกรรมที่ 30 ถึง 31
– แบบรูป กิจกรรมที่ 32 ถึง 42
– การให้เหตุผล กิจกรรมที่ 43 ถึง 47
– การใช้เหตุผล กิจกรรมที่ 48 ถึง 100
– เฉลย