fbpx

กิจกรรมคณิตศาสตร์ ป.4

72 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…  100 กิจกรรม พัฒนาทักษะด้านการจัดหมวดหมู่ การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ แบบรูป การสรุปอ้างอิง การให้เหตุผล การใช้เหตุผล

ผู้เขียน : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์

จำนวนหน้า : 120


สารบัญ

– การจัดหมวดหมู่ กิจกรรมที่ 1 ถึง 9
– การเปรียบเทียบ กิจกรรมที่ 10
– การเรียงลำดับ กิจกรรมที่ 11 ถึง 12
– การสรุปอ้างอิง กิจกรรมที่ 13 ถึง 22
– แบบรูป กิจกรรมที่ 23 ถึง 31
– อุปมาอุปไมย กิจกรรมที่ 32 ถึง 34
– การให้เหตุผล กิจกรรมที่ 35 ถึง 39
– การใช้เหตุผล กิจกรรมที่ 40 ถึง 100
– เฉลย