fbpx

กิจกรรมคณิตศาสตร์ ป.3

70 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…  100 กิจกรรม พัฒนาทักษะด้านการจัดหมวดหมู่ การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ แบบรูป การสรุปอ้างอิง การให้เหตุผล การใช้เหตุผล

ผู้เขียน : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์

จำนวนหน้า : 116


สารบัญ

– การจัดหมวดหมู่ กิจกรรมที่ 1 ถึง 10
– การเปรียบเทียบ กิจกรรมที่ 11 ถึง 17
– แบบรูป กิจกรรมที่ 18 ถึง 27
– การสรุปอ้างอิง กิจกรรมที่ 28 ถึง 33
– การให้เหตุผล กิจกรรมที่ 34 ถึง 46
– การใช้เหตุผล กิจกรรมที่ 47 ถึง 100
– เฉลย