fbpx

กิจกรรมคณิตศาสตร์ ป.2

70 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…  100 กิจกรรม พัฒนาทักษะด้านการจัดหมวดหมู่ การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ แบบรูป การสรุปอ้างอิง การให้เหตุผล การใช้เหตุผล

ผู้เขียน : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์

จำนวนหน้า : 116


สารบัญ

– การจัดหมวดหมู่ กิจกรรมที่ 1 ถึง 18
– การเรียงลำดับ กิจกรรมที่ 19 ถึง 22
– การเปรียบเทียบ กิจกรรมที่ 23 ถึง 27
– แบบรูป กิจกรรมที่ 28 ถึง 32
– การสรุปอ้างอิง กิจกรรมที่ 33 ถึง 39
– การให้เหตุผล กิจกรรมที่ 40 ถึง 54
– การใช้เหตุผล กิจกรรมที่ 55 ถึง 100
– เฉลย