fbpx

กิจกรรมคณิตศาสตร์ ป.1

70 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…  100 กิจกรรม พัฒนาทักษะด้านการจัดหมวดหมู่ การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ แบบรูป การสรุปอ้างอิง การให้เหตุผล การใช้เหตุผล

ผู้เขียน : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์

จำนวนหน้า : 116


สารบัญ

– การจัดหมวดหมู่ กิจกรรมที่ 1 ถึง 17
– การเรียงลำดับ กิจกรรมที่ 18 ถึง 24
– แบบรูป กิจกรรมที่ 25 ถึง 43
– การเปรียบเทียบ กิจกรรมที่ 44 ถึง 52
– การสรุปอ้างอิง กิจกรรมที่ 53 ถึง 58
– การให้เหตุผล กิจกรรมที่ 59 ถึง 79
– การใช้เหตุผล กิจกรรมที่ 80 ถึง 100
– เฉลย