ประถมศึกษาคณิตศาสตร์แนวใหม่ ป.5 เล่ม 2 (ภาคเรียนที่ 2)

คณิตศาสตร์แนวใหม่ ป.5 เล่ม 2 (ภาคเรียนที่ 2)

เหมาะสำหรับ การอ่านและฝึกทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน เนื้อหาประกอบด้วย... สรุปเนื้อหาของแต่ละบทเรียน แบบฝึกหัดต่างๆ แบบฝึกหัดทบทวน แบบทดสอบประจำบทเรียน และแนวข้อสอบสำหรับเตรียมสอบปลายภาค
รายละเอียด

เหมาะสำหรับ การอ่านและฝึกทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน เนื้อหาประกอบด้วย... สรุปเนื้อหาของแต่ละบทเรียน แบบฝึกหัดต่างๆ  แบบฝึกหัดทบทวน แบบทดสอบประจำบทเรียน และแนวข้อสอบสำหรับเตรียมสอบปลายภาค

ผู้เขียน :วิภาวี พัฒนะวาณิช, วัชรพงษ์ ไพละออ

จำนวน : 172 หน้า

ขนาด :185 x 260 x 7 มม.

กระดาษ : ปรู๊ฟ

ISBN :9786162580666

BarCode : 9786162580666

เนื้อหาที่มี ประกอบด้วย

– บทที่ 7  ทศนิยม

– บทที่ 8  การบวก การลบ การคูณทศนิยม

– บทที่ 9  บทประยุกต์

– บทที่ 10  รูปสี่เหลี่ยม

– บทที่ 11  รูปสามเหลี่ยม

– บทที่ 12  รูปวงกลม

– บทที่ 13  รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

– แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

– มีเฉลยแยกเล่ม

Go to top

พื้นหลังเดอะบุคส์